Oprichting

Sehso Amsterdam werd begin 2021 opgericht door 8 Amsterdamse verpleeg- en geneeskundestudenten die enerzijds meer verdieping zochten in de acute zorg en anderzijds meer interdisciplinair wilde samenwerken. Samenwerken aan het bed is, zeker in de acute zorg immers van levensbelang: iets waaraan het traditionele onderwijs in de gezondheidszorg niet altijd evenveel aandacht besteed. 

SEHSO Amsterdam was de eerste vereniging die zich specifiek richtte op deze samenwerking. Het idee en succes kreeg al snel navolging in andere studentensteden zoals Utrecht, waar SEHSO Utrecht vervolgens werd opgericht. 

Opbouw vereniging

SEHSO Amsterdam bestaat uit een 8-koppig verenigingsbestuur, waarbij het streven is dat de leden van de 4 opleidingsinstellingen VU, UvA, HvA en Inholland zo evenredig mogelijk vertegenwoordigd worden.

Daarnaast kent SEHSO Amsterdam meerdere commissies waarin leden actief zijn. 
Klik hier om meer te lezen over de commissies van SEHSO Amsterdam

Missie

SEHSO Amsterdam is een vereniging die Amsterdamse verpleeg- en geneeskunde studenten, die geïnteresseerd zijn in de acute zorg, met elkaar en met gezondheidsprofessionals uit de acute zorg in contact brengt. In acute situaties en in de spoedeisende zorg is een goede multidisciplinaire samenwerking immers uitermate belangrijk. Op iedere afdeling zijn verschillende disciplines werkzaam, waarbij de directe en goede samenwerking tussen arts en verpleegkundige van essentieel belang is ten behoeve van een goede patiëntenzorg, vooral in acute zorgsituaties. Daarom is SEHSO Amsterdam van mening dat deze samenwerking, zeker die tussen verpleegkundigen en artsen, tijdens de studie soms nog onderbelicht is en al vroeg investeren in deze samenwerking tijdens de studie zou kunnen leiden tot betere en efficiëntere zorg en een fijne werkomgeving waarin men elkaars professie goed kent. Bovendien probeert SEHSO Amsterdam, in een tijd waarin het tekort aan zorgprofessionals met name in de acute zorg steeds groter wordt, studenten te enthousiasmeren voor de acute zorg door hen enerzijds kennis te laten maken met de inhoudelijke kant (kennis) en anderzijds een realistische blik te geven op de acute zorg in de praktijk (vaardigheden).

Visie

SEHSO Amsterdam hoopt een studentenorganisatie te worden die kennis en vaardigheden met betrekking tot acute zorg toevoegt aan de curricula van de aangesloten opleidingen en bovendien een ontmoetingsplaats biedt voor de combinatie Amsterdamse verpleeg- en geneeskundestudenten. 

SEHSO Amsterdam organiseert daarom lezingen, cursussen, sociale evenementen, simulatieonderwijs, uitstapjes en andere activiteiten om haar leden die acute zorg en elkaars discipline beter te leren kennen. Hiervoor werkt het samen met zorgprofessionals uit de acute zorg, opleidingsinstituten en zorgaanbieders. 

Bestuur

Jaar 2021-2022, Oprichtingsbestuur

SEHSO Amsterdam werd midden in de coronapandemie opgericht en bestond uit:

Valentijn van 't Hoog, Voorzitter
Job de Vries, Vicevoorzitter
Annerixt Gribnau, Secretaris
Kiran Gopisingh, Penningmeester
Oscar Wallagh, Promotie & ledenwerving
Wolmet Haksteen, Scholing & activiteiten
Rowan Tom, Algemeen bestuurslid Verpleegkunde
Puck Hoffman, Algemeen bestuurslid Geneeskunde

Jaar 2022-2023, Tweede bestuur

Aletta Goedman, Voorzitter
Jiska Woldendorp, Vicevoorzitter
Anne Feenstra, Secretaris
Rebecca Smit, Penningmeester
Claudia de Wit, Promotie & ledenwerving
Marianna Papanikolas, Scholing & activiteiten
Josephine Post, Algemeen bestuurslid Externen

Jaar 2023-2024, Derde bestuur

Jelle Middelkoop, Voorzitter
Roy Schipper, Secretaris
Laura Endeveld, Penningmeester
Indy van Ouwerkerk, Promotie & ledenwerving
Hylke Breteler, Scholing & activiteiten