Commissies

De verschillende commissies van SEHSO Amsterdam zijn opgebouwd uit leden van diverse achtergronden, zoals verpleeg- en geneeskundestudenten en vormen de ruggengraat van de vereniging. 

Wil jij ook lid worden van een commissie? Stuur dan een mail naar de secretaris (secretaris@sehsoamsterdam.nl). 

SEHSO Activiteitencomissie

De activiteitencommissie ondersteunt het bestuur bij de organisatie van activiteiten binnen de acute zorg. Binnen de commissie wordt er gebrainstormd over de organisatie van evenementen en het regelen van sprekers, locatie en materiaal. 

SEHSO Instructie Team (SIT)

Het SIT organiseert het Rode Draad Onderwijs (RDO): simulatieonderwijs - aan het bed - gericht op interdisciplinair samenwerken in acute situaties. 

Kascommissie (KASCO)

De KASCO controleert de boekhouding van SEHSO Amsterdam en presenteert haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.