Commissies

De verschillende commissies van SEHSO Amsterdam zijn opgebouwd uit leden van diverse achtergronden, zoals verpleeg- en geneeskundestudenten en vormen de ruggengraat van de vereniging. 

Wil jij ook lid worden van een commissie? Stuur dan een mail naar de secretaris (secretaris@sehsoamsterdam.nl). 

Activiteitencommissie prehospitale zorg (ACPRE)

De ACPRE organiseert activiteiten binnen het thema prehospitale zorg, bijvoorbeeld ambulancezorg, MMT en alle overige acute zorg die buiten het ziekenhuis wordt verleend. 

Activiteitencommissie Spoedeisende Hulp (ACSEH)

De ACSEH organiseert activiteiten binnen alle overige thema's binnen de acute zorg, bijvoorbeeld informatie over de verschillende disciplines werkzaam in de acute zorg en handelen in acute situaties in het ziekenhuis. 

Activiteitencommissie Interne Geneeskunde (ACTIN)

De ACTIN organiseert activiteiten binnen het thema interne geneeskunde, bijvoorbeeld cardiologie, zorg bij intoxicaties en interpretatie van aanvullende onderzoeken. 

Activiteitencommissie Chirurgie (ACCHIR)

De ACCHIR organiseert activiteiten binnen het thema chirurgie, bijvoorbeeld traumachirurgie en oorlogsgeneeskunde. Ook organiseert de ACCHIR het Outdoor Medicine Weekend. 

SEHSO Instructie Team (SIT)

Het SIT organiseert het Rode Draad Onderwijs (RDO): simulatieonderwijs - aan het bed - gericht op interdisciplinair samenwerken in acute situaties. 

Promotiecommissie (PROMO)

De PROMO houdt zich bezig met het promoten van activiteiten van SEHSO en de vereniging in zijn geheel. Op die manier wordt gezorgd dat SEHSO Amsterdam ook in de toekomst studenten interdisciplinair meer kan leren over de acute zorg. 

Kascommissie (KASCO)

De KASCO controleert de boekhouding van SEHSO Amsterdam en presenteert haar bevindingen aan de Algemene Ledenvergadering.